Om filmstudion

Läs mer om föreningen, biografen och vår styrelse.

Om Mölnlycke filmstudio

Filmstudions filmval

Vi är anslutna till Sveriges Förenade Filmstudios, SFF, vilket innebär att vi kan visa hundratals gamla och nya filmer.

För det mesta väljer vi filmer så nya att du minns att du skulle ha sett dem, men det blev inte av. Huvudinriktningen är att visa filmer med vissa kvaliteter, varför de lättaste underhållningsfilmerna inte finns på Filmstudions repertoar.

Säsonger

Filmstudion har två säsonger varje år, våren (jan - april) och hösten (sep - dec).

Medlemskap

Du kan inte köpa entré till en enstaka film utan det är medlemskap i klubben som ger entré till säsongens alla filmer. Du löser alltså medlemskort för en säsong (eller termin). Läs mer under vår Medlemssida.

Syfte, stadgar och protokoll

Filmstudions syfte

  • ge möjlighet att på hemmaplan se bra film på bio
  • stimulera till ökat intresse för film för att på så sätt skapa en större publik för värdefull film
  • sprida kunskap om film som konstform, om dess utveckling och om filmens roll i samhället


Dokument

Kontakt styrelsen

Filmstudions styrelse väljs på årsmötet som hålls i anslutning till någon av filmvisningarna under november månad. Ordförande Dragana Mrdja

Vice ordförande Gunnar Häggström                     

Kassör Hans Hjelmberg                 

Sekreterare Jan Kwarnmark                  

Ledamöter Mona Ahlmqvist, Jan-Olof Karlsson

Valberedning Agneta Ehrenborg, Lisa Kwarnmark


Kontakt

Mölnlycke filmstudio,